hakkinda-bilgi.net


Sırıkla Atlama Sporu Hakkında Bilgi Sırıkla atlama Yatay bir çıtanın üstünden bir sırık yardımıyla atlamaya dayanan bir atletizm dalıdır. Atlama branşlarının en zoru olan sırıkla atlama, yardımcı araç kullanılarak yapılan bir spordur. 19. yy. ortalarından beri spor yarışmalarında yer almaktadır. Ukraynalı ünlü sırıkçı Sergei Bubka, 1991 yılında dördü pistte (6.10), dördü de salonda (6.12) olmak üzere sekiz rekor kırıp, toplam dünya rekoru sayısını yirmi sekize çıkararak, sırıkla atlamanın en büyüğü olduğunu kanıtladı. Günümüzde sırıkla atlama, atlama noktasına 45 m uzunluğundaki bir pistten koşularak yapılır. Bir çeşit akrobasi hareketi olan sırıkla atlamada, atletin başarılı olması için güçlü kollarının olması gereklidir. Uzun boylu olmak ayrıca büyük bir avantajdır. Uzun boylular, yükselişlerde üst tutuşu kolay yaparlar, enerjilerini daha ölçülü kullanırlar ve kollarla yapılan çekişlerde daha başarılıdırlar. Ayrıca rüzgar da önemli bir etkendir. Sırıkla atlamada kullanılan en önemli malzeme atlama sırığıdır. Atletler yaklaşık 5 m uzunluğunda, 2 kg ağırlığında, cam elyaflı fiberglass sırık kullanırlar. Bu sırıklar atletlerin boylarına ve ağırlığına göre değişiklik gösterebilir. Ancak uzunluğu ve ağırlığı konusunda bir sınırlama yoktur. Sırıklar hafif eğimli olup, elle iyi kavranabilmesi için altından ve üstünden bantla sarılmıştır. Koşu pistinin ucunda sırığı dayamak için toprağa gömülü sırık sandığı vardır. Atlet bu sırıkla havaya yükselerek iki direk arasındaki metal çıtayı aşmaya çalışır. Sırığı, 2.2 kg ağırlığındaki metal çıtayı geçerken bırakır ve 1 m yüksekliğindeki özel mindere düşer. Sırıkla atlayan atletler, topuklarında süngerli lastik bulunan ya da bu atlayışlar için özel olarak hazırlanmış ayakkabılar kullanırlar. Bu ayakkabılar aynı zamanda ayak bileklerini de koruyucu özellik taşırlar. Atletler, sırığı el altı veya el üstü pozisyonu olarak adlandırılan iki ayrı biçimde taşırlar, 16-22 adım arası olan yaklaşma koşusuna başlar. Bu koşu yavaştan, hızlıya doğru olup, aynı tempo korunur. En yüksek hıza sıçrama noktasında ulaşılır. Sırığın saplama çukuruna yerleştirilmesini, yay gibi gerilen sırığın ucunda atletin havaya yükselmesi izler. Bunu takiben eller ve ayaklar uzatılmış durumdayken sallanış hareketi başlar. Sallanmayı vücudu yükseltecek olan çekme hareketi izler. Bu sırada sırıkçının sırtı yere doğru olup, sırıkla daha yükselmek için itme hareketine geçer. Çıtayı geçme sırasında önce sol elini, sırıktan çekerek sağ eliyle ittiği sırığı bırakır. Düşüşün ayaklar üzerine, konmanın da uzun oturuş vaziyetinde, kalça üzerine olduğu iniş hareketiyle atlama tamamlanır. Sırıkla atlamalarda atlet, her yükseklik için üç atlama hakkı kullanır. Atlayıcı tespit edilen en az yüksekliğin arttırılmasını isteyebilir. Bir atlet ard arda üç başarısız atlayış yaparsa elenir. Yarışmacı isterse bir ya da iki başarısız atlayıştan sonra kalan atlayış hakkını, daha yüksek bir çıtada deneyebilir. Atlama sırasında sırık kırılması hata sayılmaz. İkisi araç-gereçleri hazırlayıp atışları kaydeden biri de gerilmeyi gözleyip, yarışmacılarla ilgilenen üç görevli hakem vardır. Ölçüm yerden dik olarak, çıtanın üst kenarının altı kısmına kadar yapılır. Her seriden ve rekor duyurusundan sonra yükseklikler ölçülür. En yüksekten atlayan yarışmayı kazanır. Aynı dereceyi paylaşan iki atlet olursa, en son yüksekliği en az denemede aşan, yarışma boyunca çıtayı en az düşüren ya da en az deneme yapan atlet birinci olur.
Sırıkla Atlama Sporu Atlama branşlarının en zoru olan sırıkla atlama yardımcı araç kullanılarak yapılan bir spordur. 19. yy. ortalarından beri spor yarışmalarında yer almaktadır. Ukraynalı ünlü sırıkçı Sergei Bubka 1991 yılında dördü pistte (6.10) dördü de salonda (6.12) olmak üzere sekiz rekor kırıp toplam dünya rekoru sayısını yirmi sekize çıkararak sırıkla atlamanın en büyüğü olduğunu kanıtladı. Günümüzde sırıkla atlama atlama noktasına 45 m uzunluğundaki bir pistten koşularak yapılır. Bir çeşit akrobasi hareketi olan sırıkla atlamada atletin başarılı olması için güçlü kollarının olması gereklidir. Uzun boylu olmak ayrıca büyük bir avantajdır. Uzun boylular yükselişlerde üst tutuşu kolay yaparlar enerjilerini daha ölçülü kullanırlar ve kollarla yapılan çekişlerde daha başarılıdırlar. Ayrıca rüzgar da önemli bir etkendir. Sırıkla atlamada kullanılan en önemli malzeme atlama sırığıdır. Atletler yaklaşık 5 m uzunluğunda 2 kg ağırlığında cam elyaflı fiberglass sırık kullanırlar. Bu sırıklar atletlerin boylarına ve ağırlığına göre değişiklik gösterebilir. Ancak uzunluğu ve ağırlığı konusunda bir sınırlama yoktur. Sırıklar hafif eğimli olup elle iyi kavranabilmesi için altından ve üstünden bantla sarılmıştır. Koşu pistinin ucunda sırığı dayamak için toprağa gömülü sırık sandığı vardır. Atlet bu sırıkla havaya yükselerek iki direk arasındaki metal çıtayı aşmaya çalışır. Sırığı 2.2 kg ağırlığındaki metal çıtayı geçerken bırakır ve 1 m yüksekliğindeki özel mindere düşer. Sırıkla atlayan atletler topuklarında süngerli lastik bulunan ya da bu atlayışlar için özel olarak hazırlanmış ayakkabılar kullanırlar. Bu ayakkabılar aynı zamanda ayak bileklerini de koruyucu özellik taşırlar. TEKNİK: Ellerin tutuşu: Üst kol düz ve başparmak ve parmaklarla sırığın 20 cm. altında tutulur. Alt kol bükük olarak başparmak ve parmakların arasında üst kolun yaklaşık 60 cm. altındadır.alt kolun dirsek ile bilek arasındaki kısmı dikey ile 45 derecelik açı yapar. El tutuşu değiştirilmeden sırıkvücudun yan kısmına kalça hizasına getirtilir. Şimdi alt el saat yönünün tersine üst el ise saat yönüne çevirilir. Tutuş yerleri: Temel olarak üç tutuş şekli vardır; alçak tutuş4.00 m. Veya daha aşağıdan; orta tutuş üst el4.50 m. Veya daha aşağıdan; yüksek tutuş 4.50 m. Den yüksek tutuş yerleridir. Sırığın taşınması: tutuş yerine göre üç taşıma şekli vardır : alçak sırık taşıma sırık ucu göz hizasında;orta sırık taşımasırık ucu yerden yaklaşık 2.50 m. Ve yüksek sırık taşımasırık ucu yerden 3.50 m. Daha yüksek olan taşıma şeklidir. Sırık hep aynı pozisyonda taşınmalı ve sırıkçının kazanı görmesine engel olmamalıdır. Üst vücutsırıkla birlikte hafifçe yanlara sallanmalı ve her iki dirsek rahat ve kasılmadan taşınmalıdır. Yaklaşma koşusu: Yaklaşma koşusu15 ile 21 fule arsında değişir. Koşu hızı kontrollü bir biçimde take-off’a doğru hızlanır. Adım frekansı koşuya başlarken ve sonlara doğru yaklaşırken yükseltilir. Koşu adımları gittikçe daha kuvvetli ve daha çabuktur. Sırık ucu kazana gelmeden son beş adımda gittikçe indirilerek yatay pozisyona getirilir. Yaklaşma koşusunun doğrulunu kontrol etmek içintake-off’dan 5 yada 7 fule öncesine bir kontrol işareti koymak uygun olur. Saplama: Saplama son üç adım ile başlar. üst elin ileri doğru kalçayı geçmesi ile kazana doğru son iki adımda ileri ve yukarıya doğru olur. Bu üst kol düz olarak başın yukarısına gelene kadar devam eder . Gerçekte taka-off adımının konusuüst kolun pozisyonu ve sırık ucunun kazana yerleşmesi aynı anda olur. Take-off: Sırıkçı maksimum sıçrama kuvvetini tümüyle üretilen kinetik enerjiyi yerden sırığa transfer etmek için üretir Take-off bacağı yeri iterek kollarla sırığın altından sırığa dik kuvvet uygulanır. Diğer bacak take off bacağı hizasına geçtiğinde kollar yukarı ve ileriye doğru bir biçimde pres yapar Kollardaki basıncı artırmak sırık üstüne geçmek ve sırıkçının yerden çabuk ayrılması için omuzlar ve kalça ile bir süre blok vardır. Salınım: Take-off ayağının parmakları yeren ayrıldığında önde olan bacak yatay pozisyona gelir ve yukarı devam eder. Take-off bacağı kalça ekseninde düz olarak hızla salınır kalçalar omuz ekseninde geriye takla hareketiyle kaldırılır. Alt kol sırıktan kurtulana kadar take-off’daki direnişini burada da devam ettirip omuzdan çekişe başlar. Salınım hareketi kalça omuzların üstüne geldiğinde dizlerin çıtanın üst ve yakın seviyesine geldiğinde tamamlanır. Uzanış ve çıta hareketi: İyi zamanlama ile vücudun amut hareketinin düzlüğü sırık açılmadan önce tamamlanır. Bu noktaya kadar üst kol hala düz bir biçimdedir ve bu noktada vücudun dönmesiyle kalçanın daha yüksek düzeye getirilmesi için maksimum güçle çekişe başlar. Alt kolun sırıktan ayrılmış ve üst kolun presi amut pozisyonunda aşağı doğru devam eder şekilde vücut çıtayla karşı karşıyadır Çıta hareketinin son hareketi ise sırıkçının uçuşu ve geçişidir. Sırıkçının başı ve boynunun bel kemiği ile aynı çizgide oluşu gerektiğinde yatay ve dikey harekete elverişli olduğu için önemlidir. Sadece kollar ve bacaklar sırığın üstünde mancınık gibi atışını sağlayabilir.
SIRIKLA YÜKSEK ATLAMA 1961 yılına kadar, sırıkla yüksek atlamanın gerek eğitim ve öğretim çalışmaları ve gerekse yarışmaları, metal veya bambu kamışı sırıklar ile yapılırdı. Bugün sırığın temel öğretim çalışmaları hariç, tüm yarışmalar bükülebilen Fiber Glas sırıklar ile yapılmakta olup, dünya ve olimpiyat rekorları bu sırıklarla kırılmaktadır. KURALLAR SIRIK: Bambudan, çelikten, alimünyumdan veya çeşitli fiberlerden yapılmaktadır. Yalnız temel yüzeyi pürüzsüz olmalıdır. Sırığın dış yüzeyi üzerine iki kattan fazla bandaj sarılmaz. Sırık uç kısmından 30 cm. civarındaki mesafe bandaj koruyucu katlarıyla sarılır. KOŞU YOLU: En az 40 m.dir. KAZAN: Genişlişi önde 60 cm.,daralarak 15 cm.ye ulaş?r. Yanlar dışa doğru hafif meyillidir. uzunluğu üstten 108 cm,alttan 100 cm.dir YAN DİKMELER:Sert,çok uzun olan her tip modelleri kullanılır. Direkler arasındaki mesafe 3.66m.den az ,4.32 m.den çok olamaz. ÇITA: A?aç,metal veya dişer metallerden olabilir. Üçgen ç?tanın yanları 30 mm. Olmalıdır. Dairevi ç?tanın çap? 25-30 mm. Arasında olmalıdır. DÜŞME ALANI: 5×5 m. ebatından daha küçük olamaz. Son zamanlarda köpük,kauçuk veya polüretan bloklardan yapılmaktadır. GENEL KURALLAR *Atlet minimum yükseklişin üzerindeki herhangi bir yükseklikten başlayabilir. Bir sonraki yükseklişi bilinçli olarak kendisi saptayabilir. *Herhangi bir yükseklikte olduğuna bakılmaksızın ardarda üç defa başarısız olan atlet diskalifiye olur. HATALI ATLAYIŞLAR - Ç?ta destekten düşerse, - Atlayı? için sİçrandıktan sonra ç?ta geçilmezse, - Yerden sİçrandıktan sonra üstteki elinin üzerine alttaki elini koyarsa veya üstteki elini daha yukarıya hareket ettirirse, - Sİçramadan önce atlet sırıkla veya vücudunun herhangi bir kısmıyla düşme alanına dokunursa ,atlayı?lar hatalı sayılır. - Sırık kırılırsa deneme hatalı sayılmaz. - AtlayIşın yapılması için her sporcuya 2 dk.lık süre verilir. Yarışmacılar kendi sırıklarını kullanabilirler ve hiç kimse izinsiz başka atletin sırı?ın? kullanamaz.
Sırıkla Atlama, Sırıkla Atlama Sporu, Sırıkla Atlama Sporu Hakkında Bilgi, Sırıkla Atlama Hakkında Bilgi, Sırıkla Yüksek Atlama, Sırıkla Atlama Saha Ölçüleri, Sırıkla Atlama Nedir, Sırıkla Atlamada Sırığın Boyu, Sırıkla Atlama Oyunu, Vikipedi, Sırıkla Atlama Kuralları,

En Çok Okunan Yazılar

En Son Eklenen Yazılar


Başvuru Kaynakları Başvuru Kaynakları